ASS Dubnica nad Váhom

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

(v zmysle Zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

V čom nám môžete pomôcť? 
Pomôžte našim seniorom zmysluplne tráviť ich voľný čas.
Uvítame Vás pri aktivitách ako je modlitba
pri lôžku seniora, čítanie zo Sv. Písma a inej literatúry, rozhovory, prechádzky po okolí,
muzikoterapia (ak máte hudobný talent ),
ručné práce, spoločenské hry (šachy, človeče, dáma, karty)….a iné.
Niekedy stačí len načúvať, držať za ruku, alebo iba ,,byť tu pre neho, pre ňu“.  

Čo môžete získať?
Seniori Vám umožnia získať nový pohľad na starnutie a starobu, budú pre Vás cenným zdrojom životných múdrostí a skúseností, určite sa veľa spolu zasmejete…. Iste to budú cenné skúsenosti a zručnosti dôležité pre Váš
osobnostný a profesionálny rast.

Čo získajú seniori?
Veríme, že im pomôžete opäť pocítiť  lásku, radosť a prijatie. Prispejete k rozvoju ich
kognitívnych, pohybových, alebo umeleckých zručností,
dáte im pocítiť, že sú ešte dôležití…

Kontakt: ass.socialnyusek@gmail.com   mobil: 0904 909 295 príp. osobne na adrese v čase 7-15 hod.