ASS Dubnica nad Váhom

CENNÍK POPLATKOV ZA SOCIÁLNE SLUŽBY

POPLATOK ZA SOCIÁLNE SLUŽBY OD 01. 02. 2024

IV. stupeň
700 eur/mesiac

V. stupeň
710 eur/mesiac

VI. stupeň
715 a 730/ mesiac

V uvedenom poplatku je hodnota stravy 5, 22/ za deň – raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera, podľa potreby aj 2. večera, zvyšná suma je úhrada za ostatné odborné, obslužné a
ďalšie činnosti v súlade s § 16 až 18, zákona 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.