ASS Dubnica nad Váhom

Agentúra sociálnych služieb- ASS n. o.
Gagarinova 1261
018 41 Dubnica nad Váhom

Mobil: +421 903 705 580
Email: ass.dubnica@gmail.com

IČO: 45732078
DIČ: 2022956012

Infolinka: ass.dubnica@gmail.com
Bankové spojenie:

Informátor – vrátnica zariadenia

Číslo telefónu: 042/ 22 89 919, 042/ 44 20 103

Riaditeľ: Ing. Jaroslav Kusý

Číslo telefónu: 042/ 22 89 914

e-mail: assdubnica@gmail.com

Asistentka riaditeľa, vedúca prevádzkového úseku

Andrea Galková

Číslo telefónu: 042/ 22 89 917

Sociálny úsek:

Vedúca sociálneho úseku:

Mgr. Monika Slimáková – záujemcovia o umiestnenie a poskytovanie sociálnej služby, sociálne poradenstvo prvého kontaktu, špecializované sociálne poradenstvo, príjem prijímateľa sociálnej služby, kontakt s rodinnými príslušníkmi

Číslo telefónu: 042/ 22 89 917

 

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Eva Kezniklová – koordinátor individuálneho plánovania, príjem prijímateľa sociálnej služby, adaptácie, špecializované sociálne poradenstvo, aktivizácia prijímateľa sociálnej služby, kontakt s rodinným príslušníkom

Číslo telefónu: 042/ 22 89 915

 

Ištruktor sociálnej rehabilitácie:

Bc. Beáta Glembusová  – aktivizácia prijímateľa sociálnej služby, individuálne plánovanie, záujmová a voľnočasová činnosť

Číslo telefónu: 042/ 22 89 915

Ošetrovateľský a opatrovateľský úsek:

Vedúca sestra zariadenia: Jana Zámečníková

Číslo telefónu: 042/ 22 89 916, 042/ 22 89 922

 

Staničná sestra a ostatné zdravotné sestry a opatrovateľky:

Bc. Monika Majerechová

Číslo telefónu: 042/ 22 89 922

Prijímatelia sociálnej služby

Číslo telefónu: 042/ 22 89 920 Prízemie

Číslo telefónu: 042/ 22 89 921 Poschodie